COPYRIGHT © 2017, MAGYAR PROFIMED KFT.

A www.profimed.hu weboldal használata

Kérjük Önt, hogy a www.profimed.hu weboldal használata előtt a szerződési jogokról és a személyes adatok védelmére szóló jogi feltételeket olvassa el, mert Ön a portál oldalainak használatával ezeket a feltételek Önmagára nézve kötelezően elfogadja.

Szerződési jogok védelme

A portál tartalma a Magyar Profimed Kft. szellemi tulajdonát képezi. Oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Magyar Profimed Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában. A portál egyes részeit (kép, hang, adat) a látogató saját felhasználására merevlemezre mentheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a portál többszörözött részeinek a terjesztésére, fénymásolására, átvételére adatbázisban történ tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történ hozatalára. A lementett portálról a látogató nem jogosult a jelen jogi közleményekre és a szerzői jogokra való utalás eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Magyar Profimed Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Magyar Profimed Kft -vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Magyar Profimed Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és a részére okozott kár megtérítését. A Magyar Profimed Kft. a közzétett hirdetmények tekintetében kellő körültekintéssel jár el, mindazonáltal nem vállal felelősséget a közölt információk pontosságáért amennyiben azok külső forrásból származnak és fordítási hibából adódnak. A portálon található információk változtatási jogát minden előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

Szemelvények az 1999. évi LXXVI. szerzői jogokról szóló törvényből:

4.§ (1) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). 16. § (1) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történ bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. E törvény eltér rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhet. 18. § (1) A szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és hogy erre másnak engedélyt adjon.

Többszörözés:

a) a mű anyagi hordozón való - közvetlen vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár ideglegesen, valamint b) egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. (2) A m0 többszörözésének minsül különösen a nyomtatással megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel elállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történ közvetítés céljára való rögzítés, a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt m0vek anyagi formában való elállítása. Az építészeti alkotások esetében többszörözés a tervben rögzített alkotás kivitelezése és utánépítése is.


Copyright © 2017, Magyar Profimed Kft., Minden jog fenntartva Created by Motion Adatvédelem Üzleti feltételek
0 Ft / 0 db

A kosár üres