PROFIMED üzleti feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Általános Szerződési Feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://www.profimed.hu honlapon elérhető PROFIMED webshopon (webáruház) keresztül a Magyar PROFIMED Kft. (a továbbiakban: Vállalkozás) és a webshopon elérhető bármely terméket megrendelő vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Fogyasztó) között létrejövő adásvételi szerződések és kapcsolódó jogviszonyok feltételeit határozzák meg.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://www.profimed.hu/uzleti-feltetelek

1. A Szerződő Felek

1.1. A http://www.profimed.hu honlap és a PROFIMED webshop üzemeltetője a Vállalkozás.
1.2. A Vállalkozás adatai:
Név:     Magyar PROFIMED Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:    1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.
Telefonszám:    +36 20 5193466 vagy +36 20 2960804
E-mail cím:    info@profimed.hu
Nyilvántartó hatóság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám:    01-09-961496
Adószám:    23351596-2-4
Közösségi adószám:        HU23351596
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
1.3. A Vásárló: A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki Megrendelést küld a Vállalkozás irányába.

2. Fogalmak

2.1. Termék: a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, a Vállalkozás által leszállítandó termék(ek)
2.2. Megrendelés: a Vásárló jelen ÁSZF 3.4.3. pontja szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett és egyértelmű jognyilatkozata a kiválasztott termék(ek) megvásárlására vonatkozóan
2.3. Szerződés: a Vásárló és a Vállalkozás között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerződés
2.4. Futár: a Vállalkozás megbízásából eljáró futárszolgálat képviselője/alkalmazottja/megbízottja akár helyszíni kézbesítés, akár a futárszolgálat üzlethelyiségében történő kézbesítés során
2.5. Saját fiók: a Vásárló által a PROFIMED webshopba való regisztráció során létrehozott felhasználói fiók, mely a felhasználói fiók Vásárló általi megszűntetéséig tárolja a Vásárló alábbi személyes adatait, illetve korábbi Megrendeléseit:
2.5.1.  vezetéknév és keresztnév /cégnév
2.5.2.  e-mail cím és felhasználónév
2.5.3.  jelszó
2.5.4.  számlázási adatok: irányítószám, megye, város, utca, házszám
2.5.5.  szállítási adatok: irányítószám, megye, város, utca, házszám
2.5.6.  telefonszám
2.6. Regisztrált vásárló: Saját fiókkal rendelkező Vásárló
2.7. Regisztráció nélküli vásárló: olyan Vásárló, aki Saját fiók létrehozása nélkül, az alábbi személyes adatai közlésével küld egyszeri Megrendelést a Vállalkozásnak:
2.7.1.  vezetéknév és keresztnév/cégnév
2.7.2.  e-mail cím és felhasználónév
2.7.3.  számlázási adatok: irányítószám, megye, város, utca, házszám
2.7.4.  szállítási adatok: irányítószám, megye, város, utca, házszám
2.7.5.  telefonszám
2.8. Webshop: a http://www.profimed.hu honlapon elérhető PROFIMED webshop

3. A Szerződés létrejötte

3.1. A Vállalkozás és a Vásárló által az alábbiak szerint megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, hanem elektronikus szerződés, melyet Vállalkozás nem archivál, így az utóbb nem hozzáférhető.
3.2. A Vállalkozás és a Vásárló között a szerződés magyar nyelven jöhet létre.
3.3. A Webshopon a termékek árai magyar forintban (HUF) vannak feltüntetve és tartalmazzák az ÁFA-t.
3.4. A Termék kiválasztása és a Megrendelés elküldése
3.4.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A Vásárló regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. A Vásárló a Webshopon elérhető kínálatból kiválasztja a terméket, majd a megrendelni kívánt terméket a „Megvásárolni” gomb megnyomásával a gyűjtőkosarába helyezi.  A gyűjtőkosárba egy vásárlás alkalmával korlátlan számú termék helyezhető. A gyűjtőkosárba helyezés nem eredményez Vásárló oldalán ajánlati kötöttséget. A Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát az „Át a kosárba” ikonra kattintva. Amennyiben a Fogyasztó további terméket szeretne kosárba helyezni, folytathatja a termékek kosárba helyezését. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát. A „Kosár tartalmában” az „X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
3.4.2. A Vásárló a „Folytatni” gomb megnyomását követően - választása szerint – Regisztráció nélküli vásárlóként vagy Regisztrált vásárlóként (a Saját fiókba történő belépés után) köteles a Megrendeléshez szükséges adatlapot (számlázási adatok, szállítási adatok, fizetési mód) megfelelően kitölteni, illetve a kitöltött adatok helyességét ellenőrizni.
A Vállalkozás kizárólag Magyarország területén belül vállalja a kiszállítást.
A Vásárló köteles a valóságnak megfelelő adatokat közölni a Vállalkozással. A téves vagy hamis adatok közléséből eredő károkért a Vállalkozás nem felel. Amennyiben a vásárló által közölt adatok valódisága tekintetében kétség merül fel, a Vállalkozás jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni és e célból a Vásárlót megkeresni.
3.4.3. A Vásárló az adatlap megfelelő és hiánytalan kitöltését követően a „Folytatni” gomb megnyomásával Megrendelést küld a Vállalkozásnak, mely a Vásárlóra nézve ajánlati kötöttséget eredményez az ÁSZF 3.5.2. pontja szerinti 48 óra, illetve az ÁSZF 3.5.1. pontja szerinti e-mail Vásárlóhoz való megérkezése esetén az e-mail megérkezésétől számított további 5 munkanap időtartamra vonatkozóan.
3.4.4.  A Vásárló a Megrendelés elküldésével kifejezetten elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte elfogadta és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.4.5. A Vásárló a Megrendelés elküldésével kötelezettséget vállal az általa kiválasztott fizetési mód szerinti fizetés teljesítésére az alábbiak szerint:
3.4.5.1. Banki átutalás: Vásárló köteles a Megrendelést követő 5 munkanapon belül megfizetni banki átutalással a Vállalkozás által küldött – a Megrendelés megérkezését igazoló – e-mailben megjelölt bankszámlaszámra a Megrendelés végösszegét (termék bruttó vételára, szállítási költség) az e-mailben megjelölt rendelésszám feltüntetésével a közlemény rovatban. A fizetés azon a napon minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeget a Vállalkozás bankszámlaszámán jóváírták. A Vállalkozás a Terméket kizárólag a végösszeg jóváírását követően küldi meg a Fogyasztó számára.
3.4.5.2. Online bankkártyás fizetés: Vásárló köteles az online fizetésre megjelenő weboldalon haladéktalanul teljesíteni a Megrendelés végösszegének (termék bruttó vételára, szállítási költség) fizetését a szükséges adatok megadása által. Az online fizetésre megjelenő weboldal technikai hibáiból, illetve a fizetésre megjelölt bankkártya fedezethiányos mivoltából eredő károkért Vállalkozás nem felelős. A Vállalkozás a Terméket kizárólag a végösszeg jóváírását követően küldi meg a Fogyasztó számára.
3.4.5.3. Utánvétel: Vásárló köteles a Megrendelés végösszegét (termék bruttó vételára, szállítási költség, utánvét kezelési költség) a Termék Futár általi átvételével egyidejűleg a Futárnak megfizetni. A Termék tulajdonjogát a Vállalkozás a teljes vételár (beleértve a járulékos költségek) megfizetéséig fenntartja, az a Megrendelés végösszegének Futár részére történő kifizetésével száll át a Vásárlóra a kézbesítés helyszínén.
3.4.5.4. Személyes átvétel során üzletünkben.
3.4.5.5. A Vállalkozás nem felel a Vásárló által kiválasztott elektronikus fizetési mód miatt a Vásárlónál jelentkező – különösen, de nem kizárólag a Vásárló számlavezető vagy kártyakibocsátó bankja által kiszabott – többletköltségekért, azokat Vásárló köteles viselni a Megrendelés végösszegén felül.
3.4.5.6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
3.5. A Megrendelés visszaigazolása
3.5.1.  A Vállalkozás a Megrendelés megérkezését a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló felé automatikusan generált e-mailben, feltüntetve benne a rendelésszámot, melyre a Vásárló a későbbiekben is hivatkozhat. A jelen pont szerinti visszaigazoló e-mail nem jelenti a Megrendelés visszaigazolását és nem eredményezi a Szerződés létrejöttét.
3.5.2.  Amennyiben a Vásárló a Megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap a Vállalkozástól a Megrendelés megérkezésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére az ÁSZF 3.6. pontja szerint.
3.5.3.  A Vállalkozás a 3.5.1. pont szerinti e-mail elküldésétől számított 5 munkanapon belül e-mailben (a rendelésazonosító számra hivatkozással) visszaigazolja a Megrendelést, mely egyben létrehozza a Szerződést a Vállalkozás és a Vásárló között. A jelen pont szerinti e-mail mellékleteként Vállalkozás megküldi a Vásárlónak a jelen ÁSZF elektronikus példányát.
3.5.4.  Amennyiben a Fogyasztó a 3.5.3. pontban hivatkozott 5 munkanapon belül nem kap a Megrendelés visszaigazolására vonatkozó e-mailt a Vállalkozástól, úgy Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól és jogosulttá válik a már teljesített fizetések visszaigénylésére az ÁSZF 3.6. pontja szerint.
3.6. Pénzvisszatérítés a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnése esetén
3.6.1. Amennyiben a Vásárló ajánlati kötöttsége az előző pontok valamelyikében megjelölt módon megszűnik és a Vásárló már az ajánlati kötöttség megszűnésének időpontja előtt eleget tett fizetési kötelezettségének, a Vállalkozás a kifizetett összeget az alábbiak szerint fizeti vissza a Vásárlónak:
3.6.1.1. Ha a Vásárló online bankkártyás fizetéssel teljesített, úgy a Vállalkozás ugyanazon bankkártyára történő visszatérítéssel rendezi a pénz visszafizetését.
3.6.1.2. Ha a Vásárló banki átutalással teljesített, úgy a Vállalkozás az összeget banki átutalással, a Vásárló által megjelölt bankszámlaszámra fizeti vissza.
3.6.2.  Ajánlati kötöttségének megszűnését követően a Vásárló jogosult írásban megkeresni a Vállalkozást a visszafizetés igénylése érdekében.
3.6.3.  A Vállalkozás a visszafizetési kötelezettségének a Vásárló ajánlati kötöttségének megszűnését követő 15 napon belül tesz eleget.
3.6.4. A Vállalkozás jogosult a Vásárlót a fizetésének hitelt érdemlő módon történő igazolására kérni, amennyiben kétség merül fel annak megtörténtét illetően. Ez esetben a 15 napos visszafizetési határidő a fizetés hitelt érdemlő módon történő igazolásától kezdődően kötelezi a Vállalkozást.
3.7. A Webshopban a Vállalkozás részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
3.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja a Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. A Megrendelések feldolgozása és a Szerződés teljesítése

4.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08:00-16:00 közötti időszakban történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
4.2. Raktáron lévő termékek esetén az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól, illetve banki átutalás, vagy bankkártyával történő fizetés esetén a végösszeg Vállalkozásnál történő jóváírásától számított 1-2 munkanapon belül. Raktáron nem lévő termékek esetén 3-70 naptári nap.
4.3. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
4.4. Vállalkozás nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
4.5. A Termék szállítása
4.5.1.  Vállalkozás a Terméket Futár igénybevételével juttatja el a Vásárló részére, illetve a személyes átvétel lehetősége biztosított Vállalkozás üzletében. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Vállalkozás a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám) a Termék kiszállítása érdekében a Futár részére átadja.
4.5.2.  A termék Futár általi kiszállítására várhatóan – de nem garantáltan – a következő munkanapon kerül sor.
4.5.3. A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kellő biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen a Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében jelen legyen.
Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a 4.2.1. pontban meghatározott határidőn belül, úgy a Vásárló köteles a Vállalkozás ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit a Vállalkozás írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
4.5.4.  A Termék Futár általi kézbesítésekor a Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellenőrizni.
Hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén a Vásárló köteles a Futár részére átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a Termék nem hagyható a Vásárlónál és az ismételt kikézbesítéssel felmerülő költségeket a Vásárló köteles a Vállalkozás írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni.
Amennyiben a Futár által kiszállított csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, a Vásárló köteles erről a Futárral részletes, minden tényre és körülményre kiterjedő jegyzőkönyvet felvetetni. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen a Vállalkozással szemben.


5. Elállás, szavatosság, jótállás

5.1. Elállási jog
5.1.1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztót a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
5.1.2.  Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
5.1.3. A Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
5.1.4.  Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
5.1.5.  Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.
5.1.6.  A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

l) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

5.1.7.  A Vállalkozás a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
5.1.8.  A visszatérítés során a Vállalkozás a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
5.1.9.  A Fogyasztó köteles a Termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítésnek a Vállalkozás részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Vállalkozás címen leadni.
5.1.10. A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a Termék(eke)t.
5.1.11. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének költségét viseli.
5.1.12. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
5.1.13. A visszatérítést a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
5.1.14. Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Vállalkozás elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy személyesen. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe (a postai borítékon a  feladást igazoló pecsét), telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzés, személyes jelzésnél a személyes bejelentés időpontját.   A megrendelt Terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen (ügyfélszolgálati irodák) juttathatja vissza a Fogyasztó a Vállalkozás részére.
5.1.15. A Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli. A Termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Vállalkozás a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
5.1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet a http://net.jogtar.hu/ címen érhető el.
5.1.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve a http://eur-lex.europa.eu/homepage.html címen érhető el.
5.1.18.  A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a Vállalkozást a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
5.1.19. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
5.2. Kellékszavatosság
5.2.1.  A Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vásárló a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében:
5.2.1.1. a Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna
5.2.1.2. ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a Szerződéstől (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részétől) is elállhat.
5.2.2.  A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
5.2.3.  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti.
5.2.4.  Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.3. Termékszavatosság:
5.3.1.  A Termék hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az 5.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
5.3.2.  Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
5.3.3.  A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Vállalkozás által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
5.3.4.  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék Vállalkozás általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
5.3.5.  A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag a Vállalkozással vagy a Termék gyártójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
5.3.6.  A Vállalkozás kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A Vállalkozásnak (gyártónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
5.3.7.  A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vállalkozással szemben érvényesítheti.
5.4. Jótállás
A webshopot üzemeltető Vállalkozás a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet: egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályai alapján jótállásra nem köteles, azt önként nem vállalja.6. Vegyes rendelkezések

6.1. Panaszok kezelése
6.1.1.  A Fogyasztó panasz esetén a Vállalkozáshoz az alábbi elérhetőségeken tud panaszt benyújtani:
E-mail:    info@profimed.hu
6.1.2. A Vállalkozás a Fogyasztó panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el.
6.1.3.  Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó jogosult:
6.1.3.1. a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását kezdeményezni fogyasztovedelem.kormany.hu)
6.1.3.2. jogát bírósági úton érvényesíteni
6.1.3.3.  az illetékes Békéltető Testület (www.bekeltetes.hu) eljárását kezdeményezni. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
6.1.4.  A Vállalkozás nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.
6.2. Adatkezelés
A Vállalkozás a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
6.3. Irányadó jog és illetékes bíróság
6.3.1.  A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó.
6.3.2.  A Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat - járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének, illetve – törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyekben - az alperes lakóhelye (székhelye) szerint illetékes törvényszék illetékességének.
6.4. A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók.
6.5. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kellő időben előre tájékoztatja a Webshop látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is.
6.6. A Vállalkozás és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít a Vállalkozás székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve a Vállalkozás jelen ÁSZF 1.2. pontjában megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is.
A Szerződéssel kapcsolatban egymásnak megküldött írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követő 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthető.
6.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
6.8. A jelen ÁSZF 2016. szeptember 09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Vásárlók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
6.9. A Vállalkozás fenntart magának minden jogot a webshop weboldala, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.


Copyright © 2017, Magyar Profimed Kft., Minden jog fenntartva Created by Motion Adatvédelem Üzleti feltételek
0 Ft / 0 db

A kosár üres