Kövessen minket
Kérdések, tanácsadás
Az egészséges mosoly szakértője
Önnek ajánljuk
Fizetési módok
Mastercard Visa

Elállás

Fogyasztónak minősülő vásárlóink jogosultak 14 napon belül indokolás nélkül elállni a megkötött szerződéstől.

 

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
Amennyiben ugyanazon megrendelés keretében több terméket vásárolt, a határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.


Amennyiben több tételből vagy darabból álló terméket vásárolt ugyanazon megrendelés keretében, a határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni részünkre az alábbi elérhetőségeink valamelyikén írásban, telefonon, vagy személyesen:

Székhely: Magyar Profimed Kft. (1131, Budapest, Reitter Ferenc utca 132/E)
Telefon: +36 20 5193466
E-mail: info@profimed.hu
Üzlet címe: Allee Bevásárlóközpont - 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát akár postai úton, akár e-mailben, vagy telefonon jelzi elállási szándékát részünkre vagy személyesen tesz bejelentést.

Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. Ön a terméket postai úton, futárszolgálat segítségével, vagy személyesen (ügyfélszolgálati iroda) juttathatja el.
A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak a megtérítése Önt fogja terhelni.

Elérhetőség az üzletekben
Kattintson az üzletre a cím és nyitvatartás megjelenítéséhez
Cím
Telefon
Email
Google Maps Üzlet részletei